1. Πατρονίστ - Μοντελίστ

​​Απαιτήσεις

  • Εμπειρία στο Γυναικείο ρούχο, σταθερά ελαστικά υφάσματα
  • Γνώση τρόπων ραφής
  • Πολύ καλή γνώση του Πολυπατρόν και χειρισμού Η/Υ
  • Δημιουργικότητα, καλαισθησία και προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Αυτοπαρακίνηση και υπευθυνότητα
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης

Παροχές

  • Πλήρης απασχόλησης
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Συνεχή εκπαίδευση και εμπλουτισμός καθηκόντων
  • Ευέλικτο ωράριο

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για να συνεργαστείτε μαζί μας στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας στο cv@kazi.gr